Aanleveren van materiaal

Hoe lever ik mijn bestanden aan?

Afloop

Indien afbeeldingen, lijnen of kleurvakken tot aan de rand van het papier lopen moeten deze elementen doorlopen buiten het eindformaat. Het aflopend beeldgedeelte laat ons toe om het uiteindelijk drukwerk mooi na te snijden. Steeds een afloop voorzien van 3 mm.

Kleuren

Gebruik de juiste kleurdefinities. Geen RGB, wel CMYK, grijswaarden of Pantone-kleuren.

Beelden en illustraties

Voor goede kwaliteit van de beelden is 300 dpi vereist

Microsoft Office

Office programma’s zijn géén opmaak-programma’s. Het “verloop” van teksten is meer dan waarschijnlijk en het resultaat onvoorspelbaar. Dus als je zelf bestanden wenst aan te leveren uit het officepakket, bewaar dan steeds in PDF-formaat.  

Snit

file_snit_NIEUW